Разлив на опасно химическо вещество и оказване на първа помощ на пострадали при катастрофа между пътнически автобус, лек автомобил и цистерна – този сценарии отиграха представителите на всички служби, участващи в съвместното областно учение за действие на единната спасителна система при транспортно произшествие. То се проведе в Смолян при участъка от кръговото движение след тунела в квартал “Устово”.

Съвместно учение за действие при катастрофи се проведе в СмолянПред представителите на всички служби и експертите на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”, службите отиграха сценарии с разлив на опасно химическо вещество и оказване на първа помощ на пострадали при катастрофа между автобус, превозващ пътници, лек автомобил и цистерна. 

Съвместно учение за действие при катастрофи се проведе в Смолян„Считам, че като цяло целите на обучението се изпълниха. Екипите се справиха много добре с действията и показаха синхрон във взаимодействието си, преди всичко знаеха какво правят. Хубавото на това учение е, че се отработиха се всички въпроси от всички институции, имащи отношение към намаляването на пътнотранспортния травматизъм“, каза Тошко Барзилов – гл. експерт към Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Съвместно учение за действие при катастрофи се проведе в СмолянСъвместното областно учение е заложено в план-програмата за изпълнение на областната политика по БДП – 2022 г.