Създава се съвет за сътрудничество с академичните и научните среди в областта на безопасността на движението по пътищата. Той ще функционира към Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, а участие ще вземат представители на акредитираните университети имащи отношение към темата, както и на Българска академия на науките. Това стана ясно по време на конференция “Стратегии и политики за развитието на висшето образование в България”, в която участие взе председателят на държавната агенция Малина Крумова. Събитието се организира от Съвета на ректорите на Висшите училища на Република България, а в него участие взе и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

„Надявам се това да се превърне в работещ механизъм за партньорство и обмяна на опит при формиране на публичните политики по темата“, подчерта Малина Крумова. Тя допълни, че за ръководената от нея агенция е много важно ефективно да се използват постиженията на науката в областта на пътната безопасност. По думите ѝ основен акцент ще се постави и на подготовката на кадри, чрез съвместно организиране на стажантски и квалификационни програми. „С общата ни активност това може да се превърне в работещ механизъм за партньорство, който да използваме и при подготовка на проекти и проучване на международния опит“, каза още Малина Крумова.

По време на форума тя представи функциите и приоритетите, по които се работи в ДАБДП. „Една от основните ни цели е да променим подхода на работа, когато говорим за пътна безопасност и да изместим фокуса към превенцията, а не на последващата реакция. Инициатива, за която опита на висшите училища в България ще е много ценен“, подчерта Малина Крумова.