За втора година Търговище е домакин на национална детска олимпиада по пътна безопасност, а в детска градина в града е изграден един от най-добре визуализираните полигони по безопасност на движението в страната. Това бе отчетено по време на Областната комисия по безопасност на движението, която днес се организира по инициатива на областния управител Митко Стайков.

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ изпрати препоръки до всички областни администрации в страната с практически указания за редовното свикване на регионалните комисии по пътна безопасност, институциите, които задължително следва да се включват в тяхната работа и компонентите, които да съдържа техния отчет. Експерти от държавната агенция днес участваха в заседанието в Търговище и дадоха практически съвети как този колективен орган да функционира още по-пълноценно. Направен бе преглед и на взетите превантивни мерки свързани с безопасността на движението, преди първия учебен ден.

Областната комисия по безопасност на движението на Търговище ще заседава на всеки 3 месеца, а в нейната работа ще бъдат заложени максимално широк кръг от компоненти, които да бъдат обект на постоянен мониторинг. С цел подобряване на координацията между институциите на всяко заседание ще се прави и преглед на сигналите и препоръките от Пътна полиция към другите институции и ще се иска отчет на предприетите действия по тях.