Общините ще могат да се възползват от допълнително време, за да кандидатстват за финансова подкрепа за извършване на одит за пътна безопасност. Крайният срок за кандидатстване по процедурата се удължава до 17.30 часа на 31.03.2023 г.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за извършване на одит за пътна безопасност по тази процедура е в общ размер на 100 000 лв.

Кандидатстването в настоящата процедура има цел за цел да стимулира общините и да им помогне да реализират тази нова функция, предвидена в Закона за пътищата.

Екипът на ДАБДП е на разположение при възникнали въпроси!

Бъдете активни!

 
Правилата и приложенията към тях са публикувани на електронната страница на ДАБДП в секция „Дейност“ – „Процедура по пътната инфраструктура“.