Стартира Европейската седмица на мобилността

В периода от 16 до 22 септември 2020 г. се провежда ежегодната кампанията „Европейска седмица на мобилността“ (ЕСМ), която се реализира с подкрепата на Европейската комисия и Генерална дирекция „Мобилност и транспорт”. Една от основните теми на инициативите по време на нея са пътнотранспортните произшествия и превенцията на пътния травматизъм. Държавна агенция „Безопасност на движението…