България бе поканена да представи Стратегията си за безопасност на движението по пътищата за следващото десетилетие

Качественият и всеобхватен мониторинг е ключов за постигане на устойчиви резултати в областта на пътната безопасност. По тази причина за първи път към Националната стратегия за повишаване безопасността на движението в Република България е разработен и тригодишен план за изпълнение, който се актуализира ежегодно. Това подчерта Малина Крумова – председател на Държавна агенция „Безопасност на…