Съвместно областно учение на съставните части на Единна спасителна система при пътнотранспортни произшествия – гр. Смолян

Съвместно областно учение на съставните части на Единна спасителна система при пътнотранспортни произшествия, проведено в гр. Смолян на 25.10.2022 г. Целта на учението е подобряване на взаимодействието, координацията и възможностите на звената на Единната спасителна система и местната власт. Екипите действат по предварително подготвен сценарии, с над 50 участници от различни служби. Съвместното областно учение…