В световен мащаб 1 на всеки 4 смъртни случая е на пешеходец или велосипедист

В контекста на Седмата глобална седмица на ООН за пътна безопасност (15–21 май 2023 г.) Световната здравна организация (СЗО) призовава правителствата да увеличат инвестициите в ходенето пеша, управлението на велосипед и обществения транспорт — онези видове транспорт, които по своята същност са здравословни и устойчиви. Предпоставка за преминаване към тези видове транспорт е да се гарантира,…