ДАБДП обяви мерки за безопасност на движението по пътищата в тригодишен план

На сайта на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е публикуван новия план за действие за периода 2024-2026 г. Планът е в процес на одобрение, като в него са заложени мерки за изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движение по пътищата на Република България. В документа са разписани задачите, които институциите трябва да…