Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ се присъедини към Форума на европейските институти за изследване на безопасността на движението по пътищата (FERSI)

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) е новият член на Форума на европейските институти за изследване на безопасността на движението по пътищата (FERSI). Международната организация има 22 члена от равен брой европейски страни. Дейността на всички е насочена към изследване и препоръки за повишаване безопасността на движението по пътищата на правителствено ниво. Те…