Около 10 000 души са загинали на извънградски пътища в ЕС съобщава Европейския съвет за безопасност на транспорта

Според нов доклад, публикуван от Европейския съвет за безопасност на транспорта (ETSC) Националните правителства ще трябва да инвестират значително, в  подобрението на  безопасността на пътищата извън населените места, за да постигнат общата цел на ЕС за намаляване на половина на смъртните случаи по пътищата до 2030 г. Докладът показва, че през 2022 г. около 10…