УАСГ стартира обучения за одитори по пътна безопасност

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в гр. София предоставя обучение за одитори по пътна безопасност, насочено към строителни инженери с най-малко 5 годишен опит в областта на транспортното строителство – проектиране, изпълнение, експертна, контролна, преподавателска, научно-изследователска или развойна дейност. Курсът на обучение за одитор по пътна безопасност може да премине и лице с…