Приоритети на ЕС за безопасност на движението по пътищата 2024-2029 г.

Още от 2018 г. държавите-членки на ниво ЕС споделиха целта за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата до 2030 г. Ако се запази настоящия темп, обаче се очаква да намалеят само с една четвърт. През изминалата година 20 400 души са загинали по пътищата на ЕС, което е само с 1% по-малко спрямо предходната…