за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „държавен експерт” – 1 бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ (ПТМК) в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ   за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „държавен експерт” – 1 бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ (ПТМК) в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”  Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Вх.№ 01-377/14.05.2024 г. Вх.№ 01-410/23.05.2024 г. Посочените кандидати трябва да се…