Завърши първата фаза от EU ROAD SAFETY EXCHANGE след 3-годишно сътрудничество на страните, участващи в проекта.

Зам.-председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ доц. Димитър Илиев и инж. Иван Петков представиха работата на екипа ѝ и новите концепции за подобряването на пътната безопасност в България пред членовете на всички 12 страни, част от EU ROAD SAFETY EXCHANGE.

„Щастлив съм, че Европейският парламент е поставил като приоритет пътната безопасност. Радвам се, че България е част от този проект и може да ползва опита и добрите практики на отличниците в пътната безопасност“, каза Димитър Илиев.

Въпреки че европейските пътища са най-безопасните в света и пътната безопасност се е подобрила значително през последните десетилетия, броят на смъртните случаи и сериозните наранявания все още е твърде висок. През 2018 г. загиналите при пътни произшествия в рамките на ЕС са над 25 000. Въпреки че това е спад от 21% в сравнение с 2010 г., той възлиза на само 1% в сравнение с 2017 г.

Съществуват разлики в политиките и реализирането на проектите в областта на пътната безопасност в различните държави-членки на ЕС. Проектът има за цел да се справи с тези различия и свързва експерти от Австрия, България, Франция, Гърция, Ирландия, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Испания и Швеция за обмяна на ценен опит по темите на пътна безопасност.