Безопасността на движението по пътищата зависи от нас! Под това мото премина събитието, организирано от „Българския червен кръст“, което се състоя на 23 април в град Русе. Във форма участие взе и Малина Крумова, председател на Държавната агенция Безопасност на движението по пътищата.
Основните теми на събитието, бяха свързани с ролята на гражданското общество в спасителната верига. Акцент бе поставен на доброволческата помощ и как навременната реакция може да окаже огромен положителен ефект при настъпило произшествие на пътя, и да намали значително броя на загиналите.
Ролята на превенцията като ключов елемент за повишаване на пътната безопасност бе и основна тема в презентацията на Малина Крумова пред участниците в събитието. Тя представи и ролята на агенцията и целите, които си поставя за създаването на още по-активна доброволческа дейност, важна част от ресурса за реакция при ПТП.