Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати и система за оценка за длъжността Главен експерт 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии анализ и оценка“

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: Допуска до конкурс следните кандидати: 1. Таня Борисова Спасова 2. Марин Неделчев Тодоров б) Недопуснати кандидати: Няма Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 16.09.2020 г. от 10.00 часа, в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гр. София, пл. “Света Неделя“ №16,…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати и система за оценка за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати: 1. Мирослав Димитров Златаров 2. Валентин Стефанов Тодоров 3. Тихомир Младенов Тодоров 4. Илия Георгиев Георгиев 5. Георги Живков Апостолов 6. Боян Методиев Цековски 7. Иван Павлов Станоев 8. Пенчо Георгиев Панайотов 9. Ася Георгиева Антонова б) Недопуснати кандидати: 1.Людмила Веселинова…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати и система за оценка за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати: 1. Мирослав Димитров Златаров 2. Пламен Людмилов Ерменков 3. Илия Георгиев Георгиев 4. Георги Живков Апостолов 5. Иван Павлов Станоев 6. Пенчо Георгиев Панайотов 7. Тошко Димитров Барзилов 8. Мария Иванова Ангелова б) Недопуснати кандидати: Няма Посочените кандидати трябва да се явят…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за длъжността „Младши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати: 1. Светла Цецкова Христова 2. Боян Валентинов Лятов 3. Марио Александров Петров 4. Инна Дериволкова 5. Людмила Веселинова Златина 6. Емилия Иванова Иванова 7. Йоанна Чавдарова Семерджиева 8. Ивелин Альошева Маркова 9. Полина Петрова Панталеева 10. Мая Христова Трифонова 11. Десислава Александрова…

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-111 от 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-111 от 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:…

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-114/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Старши експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-114/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Старши експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а)…

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-112/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-112/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а)…

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-109/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-109/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а)…

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-110/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Старши юрисконсулт” – 1 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-110/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Старши юрисконсулт” – 1 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а)…

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-113/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-113/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а)…