Формирането на култура и възпитание насочено към безопасно движение по пътищата започва от най-ранна възраст.

Обучението на децата и стимулирането на интереса им към пътната безопасност стартира още в детската градина, за да гарантира, че най-малките ще знаят правилата за движение по пътищата, ще осъзнават колко е важно да ги спазват и ще растат като отговорни участници в движението по пътищата.

За да се движим по безопасни пътища и да сведем до минимум пътнотранспортните произшествия, е важно да бъдем обединени, да бъдем заедно и да видим как блести добрият пример!

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ подготви видео, което показва именно добрия пример и учителите, които подготвят нашите деца, не само за училище, но и за живота.