През 1998 г. завършва Американския университет, Благоевград със специалност политология и международни отношения.
Притежава магистърска степен от съвместна програма на Университета в Болоня и Университета в Сараево по „Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа”.
От 1998 година се занима с управление на проекти и програми.
През 2007 г. постъпва в Министерство на околната среда и водите като експерт в Управляващия орган на ОПОС, а от 2009 г. е директор на дирекцията и ръководител на оперативната програма.
В периода март-май 2013 г. е заместник-министър на околната среда и водите.
От ноември 2014 г. е в Администрацията на Министерски съвет и се занимава с координацията на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Участва в групата на високо равнище, сформирана от Европейската Комисия за опростяване на Кохезионната политика.
От януари 2017 служебен заместник министър-председател по еврофондовете в служебното правителство
От май 2017 е заместник- министър на регионалното развитие и благоустройството
От февруари 2019 е назначена за Председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“