ЕК: Поздравления за обособяването на единен орган по пътна безопасност в България

Решението за създаване на единен орган, отговарящ за безопасността на движението по пътищата е поредна крачка за намаляване на инцидентите и жертвите при катастрофи в България, и трябва да бъде поздравено. Това подчерта Матю Болдуин, заместник-генерален директор на ГД „Мобилност и транспорт“ и координатор на високо ниво на ЕК по въпросите на пътната безопасност” по време на среща с Малина Крумова, председател на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Тя е на посещение в Брюксел за представяне на новата институция и обсъждане на политики за повишаване на превенцията и пътната безопасност.

През новия програмен период кохезионната политика на ЕС ще позволява да се финансират в по-голяма степен проектите, свързани с пътната безопасност. България може да се възползва от това, ако бъде проактивна и покаже добри резултати, стана ясно по време на срещата. Матю Болдуин акцентира, че основен фокус ще бъде поставен на ефективността при разходването на европейското финансиране. „Уверени сме, че и с по-малък финансов ресурс е възможно да се постигнат по-добри резултати, ако са ясно детайлизирани целите на един проект“, допълни той. Малина Крумова подчерта, че вече са идентифицирани проекти, които ще бъдат подготвени за финансиране от държавната агенция и допълни, че в нейната работа ще се стреми да включи максимално и неправителственият сектор. „В България има значителен експертен капацитет в редица неправителствени организации, които се занимават изцяло с темата за повишаване на пътната безопасност и с които искаме да работим за постигане на общите ни цели“, каза още тя. В края на срещата Матю Болдуин приветства желанието на България да работи в тясно сътрудничество за създаване на безопасни системи за пътищата в България в дух на приятелство и солидарност.

Средно по 500 души на седмица губят живота си при инциденти на пътя в ЕС, а високата скорост е сред основните причини за повечето катастрофи. През последните 5 години страните-членки не успяват да намалят съществено тази негативна статистика, затова настояваме за повече категорични стъпки в тази посока. Това подчерта Антонио Авеносо, директор на Европейския съвет за безопасност на транспорта (ETSC) по време на среща с Малина Крумова. Той също поздрави България за обособяването на Държавната агенция „Безопасност на движението на пътищата“, като единен орган за координиране на усилията на всички ангажирани институции с темата. Според него пред страната ни има още много работа, но подчерта, че това е стъпка в правилната посока. Малина Крумова представи проектите, по които агенцията работи и подчерта, че е налице категорична политическа воля за промяна на политики и завишаване на контрола във всички области свързани с пътната безопасност. Антонио Авеносо се ангажира, че ръководения от него съвет ще подпомага агенцията с експертиза и ще бъде неин естествен партньор на ниво ЕС. Той отправи и покана държавната агенция да се включи в събитието, което организират в началото на месец юли в България за засилване вниманието на обществото и превенция на шофирането под влияние на алкохола.