SARS-Default-Image-3

Покана за участие в конкурсна процедура за избор на външни експерти в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

На основание чл. 23, ал. 2 от Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (УП на ДАБДП), във връзка с чл. 5, ал. 3 от Вътрешните правила за използване на външна експертна помощ при осъществяване на дейността на ДАБДП ОБЯВЯВАМ КОНКУРС   за набиране на външни експерти и външна експертна помощ в…

Read more