Увеличаването на средната скорост е пряко свързано с повишаване на вероятността от тежки наранявания или фатален край при възникване на пътен инцидент. Според изследване на Световната здравна организация всяко увеличение с 1 км/ч на скоростта води до повишаване на риска от нараняване при катастрофа с 3%, а рискът от смърт се увеличава между 4% и 5%. Намалете скоростта!

Видео на Българска Асоциация на Пострадали при Катастрофи