В момента няма открити процедури за провеждане на пазарни консултации.