Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ участва в Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Функциите и дейността на новосъздадената Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ бяха представени от нейния председател Малина Крумова в рамките на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. Заседанието се проведе на 23 април в град Русе, като в него взеха участие взеха заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова, областни управители на областите от Северен централен район, представители на общини и др.

Възможностите за подобряване на координацията между действията на местната и централната власт в областта на пътната безопасност, бяха основен акцент в изказването на Малина Крумова по време на заседанието. С членовете на Регионалния съвет бяха обсъдени и възможностите за оптимизиране на функциите и задачите на институциите и ведомствата, участващи в изпълнението на мерките и дейностите по пътна безопасност.

Сред другите обсъждани теми в рамките на заседанието бяха Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика, приет от Народното събрание на 18.10.2018 г., както и Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България.