Заместник-председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Анжелина Тотева бе избрана да представлява България в Консултативния съвет на Фонда за пътна безопасност на ООН (UNRSTF). За всички 193 държави-членки на ООН са предвидени общо 8 места във Фонда, като по този начин страната ни заема едно от тях.

Съветът предоставя стратегическо ръководство на Фонда, упражнява мониторинг и участва във формирането на приоритетите му. Сред членовете на Съвета са държавният секретар на Министерството на инфраструктурата на Швеция, първият заместник-министър на вътрешните работи на Руската федерация, генералният директор на Световната здравна организация, координаторът на високо ниво на ЕК по въпросите на пътната безопасност и др. Световната банка, като домакин на Глобалния механизъм за пътна безопасност, също участва със свой представител в Консултативния съвет.

Стратегическата цел пред Фонда на ООН за пътна безопасност е да направи пътищата в глобален план много по-безопасни. Мисията му е да финансира и да привлече допълнително финансиране за проекти с високо въздействие, които повишават безопасността по пътищата и свеждат до минимум и евентуално премахват травмите на ПТП за всички участници в движението. Фондът е създаден за финансиране на действия в страни с нисък и среден доход, за да намали смъртните случаи и нараняванията от пътни катастрофи, както и икономическите загуби в резултат на тези инциденти.

Според данните на Световната здравна организация – приблизително 1.35 милиона души загиват всяка година вследствие на пътнотранспортни произшествия, а други 50 милиона са ранени. В ЕС през 2018 г. 25 100 души са загубили живота си, а около 135 000 души са тежко ранени при инциденти на пътя. Данните на СЗО показват, че нараняванията при ПТП са водещата причина за смъртност във възрастовата група от 5 до 29 години.