На сайта на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е публикуван новия план за действие за периода 2024-2026 г. Планът е в процес на одобрение, като в него са заложени мерки за изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движение по пътищата на Република България. В документа са разписани задачите, които институциите трябва да изпълнят през следващите три години с цел повишаване нивото на безопасност на движението по пътищата.

В разработването на плана са участвали всички заинтересовани институции на централно, областно и НСОРБ. С приемането на документа държавата поема ангажимент за изпълнение на заложените мерки.

Планът предвижда повече целеви средства за пътна безопасност, които да бъдат инвестирани в обезопасяване на пътища, подобряване състоянието на пътните настилки, пътните знаци и маркировката, поставяне на мантинели, отводняване, привеждане в съответствие на пешеходните пътеки.

Една от мерките, насочена към младите водачи, е до 2026 г. да бъдат изградени полигони за обучение и придобиване практически умения в контролирана среда за реакция при различни ситуации на пътя. Предвидено е и въвеждане на дигитален двустранен констативен протокол за ПТП, както и предупреждение на населението при настъпило ПТП и възникнала усложнена пътно-транспортна обстановка чрез системата „BG-Alert”.

До 28 септември членовете на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението могат да дадат коментарите и предложенията си по заложените мерки. В началото на октомври предстои документът да бъде приет от комисията и внесен за одобрение в Министерския съвет.

 

С Плана за действие, може да се запознаете на сайта на ДАБДП: