Проект на площадка за игра и обучение на деца по безопасност на движението се предоставя за свободно ползване от училища, детски градини и други организации. Образецът е разработен от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) и включва всички основни елементи за обособяването на подобно място за обучение – както в дворовете на учебни заведения, така и на други открити или закрити пространства.

Инициативата е част от общите усилия на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за подобряване на обучението по пътна безопасност от най-ранна възраст. За да бъде максимално ефективно то е важно да бъдат застъпени колкото може повече практически аспекти. Един от работещите механизми е обособяването на площадки по безопасност на движението, където в изолирана среда децата да учат основни правила – как да пресичат безопасно, да познават пътни знаци, регулировчика и други.

Към момента много детски градини и училища са обособили такива места, на които провеждат практическо обучение. За да бъдат подпомогнати и останалите да го направят ДАБДП разработи типов проект, който би могъл да се реализира в различни размери. Това ще им спести средства и време за възлагане на проектиране.

Формата, размерите и съдържанието са умален размер на комуникационна мрежа от училище, паркинг, улици, кръстовища и велосипедна алея, запълнени с вертикална сигнализация (пътни знаци и светофари) и хоризонтална маркировка. Площта за разполагане на проектното предложение е 1200 кв. м – дължина 48 м и ширина 25 м, но размерите в предложената разработка са избрани условно и могат да бъдат променяни съобразно конкретната ситуация. За целта към проекта е приложена и електронна таблица, с помощта на която да се преоразмерява въз основа на външни размери по дължина и ширина.

Проектът на площадка ще бъде изпратен и чрез областните управители и общините, за да се привлече повече внимание към него и да се търсят алтернативни форми за финансиране на физическото им изграждане. Използва началото на лятната ваканция, когато и метеорологичните условия са подходящи, а в училищата няма ученици и могат да се реализират подобни инициативи.

Припомняме, че в началото на тази година Министерството на образованието и науката отдели целево финансиране за обособяване на площадки по безопасност на движението по пътищата. С настоящия проект ДАБД цели да подпомогне и тази инициатива като бенефициентите могат да инвестират отпуснатите им средства само за труд и материали като използват готовият проект.

Типовият проект с всички компоненти е публикуван на сайта на ДАБДП за свободно ползване, а експертите на агенцията са на разположение за даване на разяснения по него.