Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) проведе поредното обучение за повишаване на експертния капацитет на общинско ниво и подобрено планиране и докладване на мерки по БДП, залегнали в националната стратегия.

Целта е към 2030 г. да намалим наполовина броя на загиналите и тежко ранените спрямо 2019 г. Стратегията възприема подхода „безопасна система“, който отчита, че хората ще допускат грешки поради човешкия фактор и могат да попаднат в ПТП. Стремежът при управлението на БДП обаче е насочен към създаване на среда, която е щадяща и смекчава тежките последствия, така че да няма загинали и тежко ранени вследствие на ПТП.

ДАБДП проведе поредното обучение в подкрепа на общините в странатаПрез обучението преминаха над 170 служители от общинските администрации в страната, като семинарите бяха разпределени в 6 областни града – Кюстендил, Пловдив, Стара Загора, Враца, Габрово и Шумен. 

Експертите на ДАБДП представиха на вниманието на общинските служители, отговарящи за безопасността по пътищата, наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура, в сила от 21.06.2022 г., и новите образци на форми за докладване на мероприятията (планирани, текущи и изпълнени) към ДАБДП, с цел облекчаване на административната тежест на служителите на общинските администрации.

ДАБДП проведе поредното обучение в подкрепа на общините в странатаОбратната връзка също е важна за ДАБДП, защото дава и актуализира данните за състоянието на основните елементи от пътнотранспортната система в общините, тъй като липсата им възпрепятства добиването на точна и ясна представа за нивото на пътната безопасност и необходимостта за подобряването ѝ. Информацията се използва и при подготовката на план-програмите с мерки по БДП. 

Обучението продължава със семинар за секретарите на Областните комисии по безопасност на движение по пътищата, който ще се проведе на 30 октомври.