Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ участва в най-високия форум на Европейският съвет за безопасност на транспорта, в който бяха разгледани мерките за повишаване на безопасността по пътищата в Европа. Заместник-председателят на агенцията Анжелина Тотева взе участие в срещата и представи действията на страната ни в тази посока.

Изготвяне на първия цялостен Доклад за пътната безопасност в България, подобряване на законовата рамка, активизиране на работата в посока повишаване на безопасността на пътищата на регионално и местно ниво, бяха част от акцентите в изказването ѝ. „Основен приоритет е подобряване на обучението по безопасност на движението по пътищата за децата и учениците“, подчерта тя и допълни, че това е мярка, която няма да даде бързи резултати, но е много важна за гарантиране на устойчивост на политиките по пътна безопасност. Държавната агенция подготвя и единна Комуникационна стратегия по темите на пътната безопасност, чрез която да се обединят усилията на институциите, неправителствения сектор и бизнеса за повишаване на информираността на обществото и превенция. Стартирана е и работа по разработването на Национална стратегия за пътна безопасност 2021-2030 г., стана ясно от нейното изказване.

ДАБДП е единствената българска институция част от мрежата на Европейския съвет за безопасност на транспорта. Авторитетната международна организация обединява редица институции, организации и университети в областта на пътната безопасност.