ДАБДП участва в най-високия форум на Европейският съвет за безопасност на транспорта

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ участва в най-високия форум на Европейският съвет за безопасност на транспорта, в който бяха разгледани мерките за повишаване на безопасността по пътищата в Европа. Заместник-председателят на агенцията Анжелина Тотева взе участие в срещата и представи действията на страната ни в тази посока. Изготвяне на първия цялостен Доклад за…