Често възприемаме децата като малки възрастни, но те не са такива. Детският скелет не е достатъчно зрял, за да може да се справи със силите, предизвикани при една катастрофа, дори и при скорости, които считаме за незначителни. При произшествие с 50 км/ч дете, което не е обезопасено, ще бъде изхвърлено напред със сила от 30 до 60 пъти по-голяма от собственото му тегло, равносилна на падане от III етаж. Също толкова опасно е детето да се държи в скута на родителя. При скорост 50 км/ч. вероятността от смърт на детето, седящо в скута на родителя, е около 70%. Безопасността на децата в автомобилите е споделена отговорност между водача и различните заинтересовани страни. Оборудването за обезопасяване на детето в автомобила трябва да бъде адаптирано към детето в различните етапи от неговото развитие. Децата, които не са правилно осигурени докато пътуват, не могат да се предпазят, в случай, когато превозното средство завие рязко, спре внезапно или се блъсне.

Вижте още важни съвети във видеото, разработено от инициативата Деца на борда.

За повече информация посетете и www.kidsonboard.bg.