Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) е новият член на Форума на европейските институти за изследване на безопасността на движението по пътищата (FERSI). Международната организация има 22 члена от равен брой европейски страни. Дейността на всички е насочена към изследване и препоръки за повишаване безопасността на движението по пътищата на правителствено ниво. Те анализират развитието на пътната безопасност, предлагат решения, които да залегнат в законодателството на съответните държави, дават насоки и оценяват прилагането на решенията.

Участието на ДАБДП във FERSI ще даде възможност на страната ни да се запознае с опита на членуващите в организацията държави по отношение на добрите практики за повишаване безопасност за движението по пътищата, резултатите от изследванията и оценката за постигнатото по места. ДАБДП съвместно с академичната общност в България ще се включи в обмена на знания и ще търси възможности за съвместни изследвания в областта на безопасността на движението по пътищата.