Снимка: ETSC

Фаталните пътнотранспортни произшествия (ПТП) с млади участници в движението, на възраст между 15 и 30 години, представляват една четвърт от всички смъртни случаи по пътищата на ЕС. Този анализ е направен в новия доклад на Европейския съвет за транспортна безопасност (ETSC) PIN Flash Report 41: Намаляване броя на загиналите млади хора (от 15 до 30 годишни). В неговото изготвяне активно се включиха експерти от Държавна агенция „Безопасност на движение по пътищата“ (ДАБДП).

В пътни инциденти, настъпили в ЕС през 2019 г., са загинали 5 182 млади хора, което представлява една пета от всички смъртни случаи на млади хора от тази възрастова група. Около 40% от тях са възникнали при сблъсъци, в които участват един или повече млади водачи или двуколесни моторни превозни средства.

Тези числа прикриват огромната разлика между половете. В доклада се посочва, че мъжете представляват 81% от всички смъртни случаи, настъпили вследствие на пътнотранспортни произшествия на територията на ЕС. Големите разлики в смъртността при мъжете и жените остават дори след като се вземе предвид фактът, че мъжете шофират много по-дълго от жените.

Авторите казват, че макар младите хора сами по себе си да са високорискова група, повечето млади хора не шофират умишлено опасно. Рисковете, свързани с младите водачи, произтичат от неопитност и незрялост. Данните показват, че колкото по-млад е човек, когато започва самостоятелно да управлява пътно превозно средство, толкова по-вероятно е той или тя да участва във фатален пътнотранспортен сблъсък, особено ако е под 18 години.

Затова ETSC призовава Европейската комисия да подобри безопасността на младите водачи чрез промени в процедурите и правилата за придобиване на свидетелство за управление на МПС и въвеждане на допълнителни стъпки в процеса на придобиване на неограничена правоспособност. Системите на стъпаловидно придобиване на правоспособност се оценяват от редица научни изследвания като значително намаляващи риска от настъпване на ПТП с участие на млади водачи. Тези системи налагат допълнителни ограничения за по-младите водачи през първите години на управление на МПС, което им позволява да натрупат опит, което помага да не предизвикват високорискови ситуации, а когато настъпят такива, да имат уменията да реагират по-адекватно.

Младите хора, особено мъжете, загиват и при инциденти, настъпили поради употреба на алкохол и наркотици. Следователно затягането на законните граници за допустимо количество на концентрация на алкохол в кръвта при управление на МПС би намалило и предотвратило тези смъртни случаи. Понастоящем Европейската комисия преразглежда правилата за придобиване на правоспособност за управление на МПС, като през следващите 18 месеца се очаква актуализирането им на ниво ЕС. ETSC призовава ЕК да препоръча допълнителни ограничения по отношение употребата на алкохол, особено за младите водачи.

Пълният текст на доклада може да бъде изтеглен от сайта на ETSC. 

 

 

Бележки:

1. Програмата на ETSC за индекса за ефективност на пътната безопасност (PIN) получава финансова подкрепа от германския Съвет за пътна безопасност (DVR), Toyota Motor Europe, шведската транспортна администрация, норвежката публична пътна администрация и CITA — Международния комитет за инспекция на моторните превозни средства.

2. ETSC е базирана в Брюксел независима организация с нестопанска цел, посветена на намаляването на броя на смъртните случаи и нараняванията в транспорта в Европа.