Заместник-председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Анжелина Тотева взе участие в Третата глобална министерска конференция по безопасност на движението по пътищата. Това е един от най-високите форуми, в рамките на който представители на държавите, заедно с академичните среди и неправителствения сектор, обсъждат координирани действия за повишаване на безопасността на движението по пътищата. В двата дни на конференцията присъстваха близо 1 700 делегати от 140 страни.

По време на нейните заседания бяха обсъдени стратегическите мерки за постигане на общи, глобални цели в хоризонт 2030 г. Сред обсъжданите теми бе и постигнатите незадоволителни резултати на Европейския съюз за 50% намаление на жертвите от пътнотранспортни произшествия през последното десетилетие. За този период България отчита намаление на загиналите на пътя с 20%, което е и средният темп на намаляване в Съюза. Въпреки това страната ни продължава да отчита едни от най-високите стойности на база загинали съотнесени към броя на населението.

Основен акцент, засегнат в панелите, бе намаляване на скоростта в населените места предвид глобалното струпване на голям брой хора в градовете. В този смисъл безопасността в градски условия се утвърждава като един от основните предизвикателства и приоритет за следващото десетилетие.

Необходими са бързи действия за намаляване на инцидентите по пътищата по света, при които 3 700 души умират всеки ден, бе общото послание на голяма част от панелистите на събитието. Затова и Стокхолмската декларация – стратегическият документ приет по време на форума, поставя за обща цел 50% намаление на смъртността от пътнотранспортни произшествия в световен мащаб до края на следващото десетилетие.

Българската делегация на форума включваше и представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на вътрешните работи.