Повече от 50 прокурори взеха участие в днешното обучение за правата и задълженията на местната власт по отношение на пътната инфраструктура. Обучението е организирано от Върховната административна прокуратура, съвместно с ДАБДП, Министерство на вътрешните работи и Националното сдружение на общините в Република България.

Заместникът на Главния прокурор г-жа Десислава Пиронева подчерта, че ефективното решаване на общите проблеми е възможно само, когато институциите обединят усилията си.

По време на обучението на тема „Контрол на законосъобразност на актовете на органите на местната власт и местното самоуправление, съобразно действащото законодателство”  прокурори от отдел „Надзор за законност” при ВАП обърнаха внимание на видовете административни актове, издавани от местните органи на власт и управление, както и на участието на прокурора в производството по издаване на административните актове.  Прокурорите поставиха фокус върху недействителните административни актове и мерки на прокурорите по реда на надзора за законност при разкриването им, както и на характерните проявления на прокурорската дейност и добрите практики.

Експерти от ДАБДП обърнаха внимание на управлението на общинската пътна инфраструктура и поддържането й, правата и задълженията на компетентните органи и процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура, както и на нормативните изисквания и фактическото положение.

Следващи обучения по инициатива на ВАП за подобряване на пътната безопасност се планира да се проведат през есента.