ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” .

 

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС

Коефициент

Резултат от оценяване –   интервю

Коефициент

окончателен резултат

1

вх.№01-162/07.03.2022г.

4

3

4,34

4

29,36

2

вх.№01-164/07.03.2022г.

4

3

4,14

4

28,56

3

вх.№01-165/07.03.2022г.

5

3

4,81

4

34,24

4

вх.№01-161/07.03.2022г.

4

3

4,66

4

30,64

 

 

На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДСл и въз основа на постигнати резултати, конкурсната комисия класира от първо до трето място следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Окончателен резултат

1

вх.№01-165/07.03.2022г.

34,24

2

вх.№01-161/07.03.2022г.

30,64

3

вх.№01-162/07.03.2022г.

29,36

 

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

24.03.2022г.