Уведомяваме Ви, че със заповед № З-39/22.06.2022 г. на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) са утвърдените Правила за предоставяне на финансова подкрепа на общините през 2022 г. от ДАБДП за изпълнение на процедура за управление на безопасността на пътната инфраструктура – одит за пътна безопасност. Правилата и приложенията към тях са публикувани на електронната страница на ДАБДП в секция „Дейност“ – „Процедура по пътната инфраструктура“. Получените от кандидатите по процедурата въпроси и дадените по тях разяснения от ДАБДП също ще бъдат публикувани. Заявленията за участие в процедурата могат да се подават в срок до 22.07.2022 г.