Открита е процедура за финансова подкрепа на общините за 2022 г. за извършване на одит за пътна безопасност

Уведомяваме Ви, че със заповед № З-39/22.06.2022 г. на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) са утвърдените Правила за предоставяне на финансова подкрепа на общините през 2022 г. от ДАБДП за изпълнение на процедура за управление на безопасността на пътната инфраструктура – одит за пътна безопасност. Правилата и приложенията към тях…