Непосредствено преди първия учебен ден стартира оборудването на кабинети и общи помещения в училищата с информационни табла обединяващия някои от основните пътни знаци. Целта е да се подобри и онагледи обучението по безопасност на движението по пътищата от най-ранна възраст. Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и се реализира съвместно с Европейския център по транспортни политики и Българска браншова асоциация “Пътна безопасност”. Със съдействието на Министерството на образованието и науката те ще бъдат разпространени във всички училища в страната.

Първите информационни табла ще бъдат поставени в училищата в столицата, а до края на месеца те ще бъдат разпространени и в страната. Препоръката на организаторите е те да бъдат монтирани в кабинети, в които ще се провеждат часове по безопасност на движението по пътищата или на места, през които преминават ежедневно учениците. Така пътните знаци ще бъдат постоянно пред очите им, за да научат и да разпознават всеки един от тях.

В информационните табла има и интерактивен елемент – всяко от тях има QR код, който при сканиране отваря секция в сайта на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, която ще бъде посветена само на децата и пътната безопасност. Към момента в нея са публикувани интерактивните уроци по безопасност на движението по пътищата, които ДАБДП разработи, като предстои там да се добави още полезна информация, а в бъдеще – и онлайн игра под формата на тестове, за да има и състезателен елемент, който да мотивира децата да обръщат още по-голямо внимание на темата.

Информационните табла обединяват предупредителни пътни знаци (пешеходна пътека, светофар, деца и др.) знаци за предимство и забранителни знаци, както и такива със задължителни и специални предписания (път само за велосипедисти, начало и край на жилищна зона, автобусна спирка и др.).

„Децата стават участници в движението още преди да тръгнат на училище, но колкото повече порастват, толкова по-често те излизат сами или с приятели. Тогава най-важното е как всички ние като общество сме ги подготвили да знаят какви са правата, но и задълженията им на пътното платно. Да осъзнават опасностите и да знаят как да ги избягват. Един от основните елементи, които често не оценяваме достатъчно е те да познават пътните знаци и да знаят тяхното значение. Защото след 12-годишна възраст децата могат да управляват сами и велосипед на пътното платно и ние трябва да положим всички усилия да знаят правилата за движение“, посочват организаторите на инициативата.

Преди първия учебен ден – с 3000 информационни табла се оборудват кабинети за обучение по безопасност на движението по пътищата в училищата