I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Мирослав Димитров Златаров
2. Валентин Стефанов Тодоров
3. Тихомир Младенов Тодоров
4. Илия Георгиев Георгиев
5. Георги Живков Апостолов
6. Боян Методиев Цековски
7. Иван Павлов Станоев
8. Пенчо Георгиев Панайотов
9. Ася Георгиева Антонова

б) Недопуснати кандидати:

1.Людмила Веселинова Златина – Не са представени документи за 3 години професионален опит.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 02.07.2020 г., като:
от №1 до № 5 следва да се явят от 10.00 часа;
тези от № 6 до № 9 следва да се явят от 11.00 часа.

 

Конкурсът ще се проведе в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гр. София, пл. “Света Неделя“ №16, ет.5. Преди провеждане на теста, кандидатите следва да представят документ за самоличност.

Повече информация за провеждането на конкурса можете да видите в прикачения файл.