Институциите с допълнителни мерки за превенция и контрол на пътя в началото на летния сезон

Заседание на Областната комисия по безопасност на движението се проведе днес в Бургас. По време на него бяха обсъдени общи инициативи и мерки за повишаване на контрола в началото на летния сезон. Срещата бе председателствана от областния управител Вълчо Чолаков, а в нея взеха участие заместник-председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Анжелина…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати и система за оценка за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол”

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати: 1. Мирослав Димитров Златаров 2. Валентин Стефанов Тодоров 3. Тихомир Младенов Тодоров 4. Илия Георгиев Георгиев 5. Георги Живков Апостолов 6. Боян Методиев Цековски 7. Иван Павлов Станоев 8. Пенчо Георгиев Панайотов 9. Ася Георгиева Антонова б) Недопуснати кандидати: 1.Людмила Веселинова…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за длъжността „Младши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати: 1. Светла Цецкова Христова 2. Боян Валентинов Лятов 3. Марио Александров Петров 4. Инна Дериволкова 5. Людмила Веселинова Златина 6. Емилия Иванова Иванова 7. Йоанна Чавдарова Семерджиева 8. Ивелин Альошева Маркова 9. Полина Петрова Панталеева 10. Мая Христова Трифонова 11. Десислава Александрова…