Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Светла Цецкова Христова
2. Боян Валентинов Лятов
3. Марио Александров Петров
4. Инна Дериволкова
5. Людмила Веселинова Златина
6. Емилия Иванова Иванова
7. Йоанна Чавдарова Семерджиева
8. Ивелин Альошева Маркова
9. Полина Петрова Панталеева
10. Мая Христова Трифонова
11. Десислава Александрова Ангелова
12. Нели Боянчева Миленова-Велинова

б) Недопуснати кандидати:
Няма

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 30.06.2020 г., като:

  • кандидатите от № 1 до № 6, следва да се явят от 10.00 часа;
  • Кандидатите от № 7 до № 12 следва да се явят от 11.00 часа.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гр. София, пл. “Света Неделя“ №16, ет. 5. Преди провеждане на теста, кандидатите следва да представят документ за самоличност.

Повече информация за провеждането на конкурса можете да видите в прикачения файл.