Експерти от Държавната агенция участваха в заседанието на областната комисия по безопасност на движение по пътищата в Перник. Под председателството на областния управител Кирил Стоев бяха набеляза цели за старт на кампания, целяща подобряване на пътната обстановка.

Тя обхваща още широк кръг партньорства в областта на действията на Единната спасителна система при реакция след настъпило ПТП, идентифициране и обезопасяване на критичните пътни участъци и оптимизиране на контролната дейност по тях.

Основен акцент бе насочен към възпитаване на отговорна култура за поведения на пътя сред децата и учениците и подобряване на взаимодействието между институциите. В изпълнение на кампанията предстои провеждане на регионално учение за действие при пътнотранспортно произшествие с пострадали.