Старт на кампания за подобряване на безопасността по пътищата в област Перник

Експерти от Държавната агенция участваха в заседанието на областната комисия по безопасност на движение по пътищата в Перник. Под председателството на областния управител Кирил Стоев бяха набеляза цели за старт на кампания, целяща подобряване на пътната обстановка. Тя обхваща още широк кръг партньорства в областта на действията на Единната спасителна система при реакция след настъпило…