Стартира работата на Съвета за сътрудничество с академичните и научните среди в областта на безопасността на движението по пътищата. Той се създаде по инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, като участие в него взимат представители на акредитираните университети имащи отношение към темата, както и на Българска академия на науките.

Ще се създаде единна база данни с научи разработки посветени на теми свързани с безопасността на движението по пътищата. Това е една от инициативите, която бе обсъдена по време на първото заседание на съвета. „Целта пред нас е да използваме постиженията на науката при формиране на политиките по безопасност на движението по пътищата. По този начин те да бъдат много по-устойчиви и резултат не само от научените уроци от практиката, но и в резултат на задълбочени изследвания“, подчерта председателят на ДАБДП Малина Крумова, при официалното откриване заседанието. По думите ѝ академичните среди трябва и могат да бъдат по-ангажирани с процеса на формиране на публичните политики, особено в областта на пътната безопасност.

В рамките на академичният съвет ще бъдат обсъждани и всички сериозни законодателни изменения, стана ясно по време на заседанието. Обсъден бе и график на заседанията на съвета в период от една година напред, а освен регулярни ще има възможност за свикване и на извънредни срещи на неговите членове. Всички участници в дискусията се обединиха около мнението, че подобряването на обучението от най-ранна детска възраст е основен приоритет, по който теория и практика трябва да обединят усилия за постигане на най-добри резултати. Инициатива, по която ще се работи през 2020 г. в рамките на съвета е и свикване на Международна научна конференция посветена на проблемите на пътната безопасност.