Пази семейството си на пътя: Мотоциклетисти – рискове и толерантност

През изминала година в катастрофи са починали 41 мотористи. Какви са рисковете за управляващите мотоциклети и за нуждата от повече толерантност на пътя, вижте в съвместната рубрика с БНТ „Пази семейството си на пътя!“.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен счетоводител” – 1 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

  С П И С Ъ К   за допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед №З-70/ 22.07.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен счетоводител” – 1 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“  при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”   I. Въз основа на преценката конкурсната комисия…

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

  С П И С Ъ К   за допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед №З-71/ 22.07.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“  при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”   I. Въз основа на преценката конкурсната комисия…