ДАБДП ще бъде бенефициент по ОП „Региони в растеж“

Над 2 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат инвестирани за изграждане на интелигентна транспортна система, която ще помага на водачите с ценна и навременна информация за пътната обстановка и състоянието на пътната мрежа, включително и наличие на инциденти. Днес Комитетът за наблюдението на програмата одобри Държавна агенция „Безопасност на движението по…