Приета е Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 г.

Министерският съвет със свое Решение 775 прие Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 – 2030 г., както и План за действие 2021 – 2023 г. с приложения към него. В изпълнение на Решение № 16 от 17 януари 2019 г. на Министерския съвет Държавна агенция „Безопасност на…