Позиция на ДАБДП: С приетите промени в Закона за пътищата обхватът на процедурите по пътна безопасност се разширява близо 6 пъти

С приетите промени в Закона за пътищата процедурите по управление на безопасността на пътната инфраструктура вече са задължителни не само за пътищата, част от Трансевропейската мрежа, но и за всички автомагистрали, пътища първи клас, голяма част от втори клас, и допълнително – за такива, изградени с европейско финансиране. С това задължителният обхват на пътища, за…