За първи път се проведе Национално състезание по безопасност на движението по пътищата за ученици

Министерството на образованието и науката, съвместно с регионалните управления на образованието и в партньорство с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ организира и проведе за първа година Национално състезание по безопасност на движението по пътищата за ученици. Макар и проведено за първи път, със своя широк национален обхват, още през тази учебна година състезанието…